Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Roi Et

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
1

ประเมินพื้นที่ (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน

ประเมินพื้นที่ (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565  สำนักงาน ป.ย.ป. นำโดยนายจาดุร อภิชาตบุตร นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ น.ส.รานี อิฐรัตน์ และคณะลงประเมินพื้นที่ (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ผลงานชื่อ “บ้านเฮาเซาจน : ส่งเสริม BCG Economy Model คำพอุงจ้ายภู” ณ แหล่งมรดกธรณีคำพอุง-ภูกุ้มข้าว ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชนาส ชัลวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ และ นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้นำเสนอผลงาน

แกลเลอรี่