Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

Roi-et Provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
1

แบบฟอร์มให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 ก.พ. 63

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 2563

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 1 ครั้ง
4 ก.ค. 62

แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล (ใหม่)

22 มี.ค. 62

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
22 มี.ค. 62

แบบสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
21 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มคำขออนุญาตใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
21 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มคำขออนุญาติเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
17 พ.ค. 61

แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1